Najnovije

Sreda, 19. apr 2017. u 11:12

#SerbiaGoesGreen2017 - Milica Valtner: Poslovni uspeh nedvojiv od održivosti sveta koji delimo

Druga po redu konferencija o održivom razvoju povodom Dana planete Zemlje "Serbia Goes Green", u organizaciji Color Press Grupe i magazina "Diplomacy & Commerce", održaće se 20. aprila u hotelu Crowne Plaza u Beogradu, u sali Atlantic.

#SerbiaGoesGreen2017 - Milica Valtner: Poslovni uspeh nedvojiv od održivosti sveta koji delimo

Tokom tri panela i pet studija slučaja, učesnici će razgovarati o izazovima Srbije ka ispunjenju zahteva iz Poglavlja 27 procesa pridruživanja EU, organskoj proizvodnji i njenoj ulozi u celokupnoj privredi, obnovljivim izvorima energije, ekoturizmu, ekološkim kućama i ekološki osvešćenim kompanijama.

Prvi case study pod nazvivom "Inovativna rešenja u korišćenju alternativnih izvora energije" prezentovaće Milica Valtner, Menadžer kontrole kvaliteta u kompaniji Marbo Product, PepsiCo Zapadni Balkan, sa kojom smo razgovarali u susret konferenciji:

FB Green conf

1. Kompanija Marbo Product poznata je po korišćenju alternativnih izvora energije u procesu proizvodnje. Koji su bili glavni ciljevi zbog kojih je proizvodnja usmerena u ovom pravcu?

- Kompanija Marbo Product, članica PepsiCo Grupe od 2008. godine, kao društveno odgovorna kompanija, izuzetnu pažnju posvećuje zaštiti životne sredine, a koja je jedan od nosećih stubova platforme Poslovanje sa svrhom. Inicijative kompanije predstavljaju nastavak decenijske posvećenosti pionirskoj viziji utemeljenoj na uverenju da je poslovni uspeh neodvojivo povezan sa održivošću sveta koji delimo. Lokalno u kompaniji Marbo Product se intenzivno neguje svest o važnosti očuvanja životne sredine, pa se velika pažnja posvećuje ostvarivanju globalnih ciljeva, kao i podizanju ekološke svesti zaposlenih kojih je više od 1200.

2. Šta je konkretno fokus kompanije Marbo kada je u pitanju očuvanje životne sredine?

- Zahvaljujući snazi PepsiCo Grupe, Marbo Product kontinuirano radi na razvoju inovativnih projekata u cilju zaštite životne sredine i unapređenja konkretnih ekoloških faktora i segmenata koji su važni za čitavu industriju robe široke potrošnje, poput tretiranja otpadnih voda, kontrole emisije gasova staklene bašte, recikliranja i upravljanje otpadom, održive poljoprivrede i odgovorno korišćenja resursa. Trenutno je akcenat na inovativnim projektima poput polja za dehidrataciju otpadnog mulja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda pomoću trske, kao i remedijacija otpadnog mulja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Reč je o projektima koji su razvijeni u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu, a čiji je glavni cilj prerada mulja na prirodan način bez upotrebe hemikalija i sa minimalnom upotrebom električne energije.

3. Fabrika u Magliću dobila je i sertifikat za smanjenje emisije CO2?

- Marbo Product kao kompanija brine o zaštiti životne sredine i van proizvodnog pogona, nakon plasiranja proizvoda. Za svaki plasirani proizvod na tržište brinemo gde će završiti primarna, sekundarna i terecijalna ambalaža u koju je upakovan proizvod. Preko operatera Sekopak sakupljamo iskorišćenu ambalažu i predajemo na reciklažu.
Sekopak je u 2014. godini promovisao CO2 kalkulator. Na osnovu CO2 kalkulatora dodeljeni su sertifikati kompanijama u sistemu operatera, za učinak u smanjenju emisije CO2 u atmosferu, a na bazi plasiranih i recikliranih količina ambalažnog otpada u prethodnoj godini.
Time što je Sekopak sakupio našu plasiranu ambalažu u 2014. god doprineli smo u uštedi emisije CO2 u količini od 244,47 tona CO2 a u 2015. godini 260,54 tona CO2.

4. Jedno od ulaganja kompanije u zaštitu životne sredine jeste i fabrika za tretman otpadnih voda.

- Tako je. Jedna od veoma važnih stvari implementiranih odmah po akviziciji kompanije PepsiCo jeste izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda u okviru fabrike. Postrojenje prečišćava celokupnu otpadnu vodu iz proizvodnje. Postrojenje za tretman otpadnih voda se sastoji od predtretmana gde se izdvaja čvrst otpad iz otpadne vode, biološkog tretmana i polja za dehidrataciju otpadnog mulja, koji nastaje nakon biološkog prečišćenja otpadnih voda. Prečišćena otpadna voda koja se ispušta u kanal je kvaliteta, koji u potpunosti zadovoljava zakonske granice. U okviru čvrstog otpada, skrob, ljuska i delovi krompira koji nastaju u toku procesa prerade otpadnih voda ima svoju dalju primenu kao repromaterijal u destileriji za proizvodnju alkohola.

5. Šta su ciljevi kompanije u budućnosti, kada je u pitanju zaštita životne sredine, i šta biste poručili drugim kompanijama koje do sada nisu razmišljale o promeni svog procesa poslovanja zarad dobrobiti čovečanstva?

- Ciljevi kompanije Marbo Product bazirani su na principima platforme Poslovanje sa svrhom kompanije PepsiCo Inc., a koji su potkrepljeni su aktuelnim naučnim istraživanjima, očekivanjima potrošača i dijalogom sa ključnim akterima, kao i Agendom održivog razvoja do 2030. Ujedinjenih Nacija. Ambicija kompanije PepsiCo jeste da smanji ekološki otisak sistema proizvodnje hrane kroz operativnu efikasnost i mobilizaciju dobavljača i poslovnih partnera. Kompanija podržava Pariški klimatski sporazum i fokusirana je na smanjenje uticaja na životnu sredinu. Kao deo PepsiCo grupe, inicijativama pokrenutim na Zapadnom Balkanu dajemo svoj doprinos ostvarenju ovog cilja i verujemo da će važnost očuvanja životne sredine biti podjednako važan cilj i za sve druge kompanije.

Sve informacije i način prijave za učešće pogledajte na zvaničnom sajtu www.color.rs/serbiagoesgreen2017

Foto: Privatna arhiva

Konferencije & događaji

Moja Kravica Food Talk 2017 - Žarko Jokanović: Za dobrog kuvara je najbitnije da bude maštovit i da se ne plaši

Konferencije i događaji

Moja Kravica Food Talk 2017 - Žarko Jokanović: Za dobrog kuvara je najbitnije da bude maštovit i da se ne plaši

Peta, najveća regionalna konferencija o hrani i vinu – Moja Kravica Food Talk 2017 - održana je u petak, 9. juna u restoranu Beskraj, u Novom Sadu.

Moja Kravica Food Talk 2017 - Vesna Čipčić: Gde god da otputujem vratim se sa nekim novim receptom

Konferencije i događaji

Moja Kravica Food Talk 2017 - Vesna Čipčić: Gde god da otputujem vratim se sa nekim novim receptom

Peta, najveća regionalna konferencija o hrani i vinu – Moja Kravica Food Talk 2017 - održana je u petak, 9. juna u restoranu Beskraj, u Novom Sadu.

Moja Kravica Food Talk 2017 - Rada Đurić: Setimo se kako smo rasli, moja baba je odlično znala šta je zdravo, a šta nije

Konferencije i događaji

Moja Kravica Food Talk 2017 - Rada Đurić: Setimo se kako smo rasli, moja baba je odlično znala šta je zdravo, a šta nije

Peta, najveća regionalna konferencija o hrani i vinu – Moja Kravica Food Talk 2017 - održana je u petak, 9. juna u restoranu Beskraj, u Novom Sadu.

Moja Kravica Food Talk 2017 - Nevena Praizović: Na edukaciji potrošača treba konstantno raditi

Konferencije i događaji

Moja Kravica Food Talk 2017 - Nevena Praizović: Na edukaciji potrošača treba konstantno raditi

Peta, najveća regionalna konferencija o hrani i vinu – Moja Kravica Food Talk 2017 - održana je u petak, 9. juna u restoranu Beskraj, u Novom Sadu.

Moja Kravica Food Talk 2017 - Nataša Ilić: Većina ljudi koja dolazi sa strane preferira da se upozna sa domaćom hranom

Konferencije i događaji

Moja Kravica Food Talk 2017 - Nataša Ilić: Većina ljudi koja dolazi sa strane preferira da se upozna sa domaćom hranom

Peta, najveća regionalna konferencija o hrani i vinu – Moja Kravica Food Talk 2017 - održana je u petak, 9. juna u restoranu Beskraj, u Novom Sadu.

Moja Kravica Food Talk 2017 - Milan Vučićević: Hrana priču priču sama za sebe najbolje

Konferencije i događaji

Moja Kravica Food Talk 2017 - Milan Vučićević: Hrana priču priču sama za sebe najbolje

Peta, najveća regionalna konferencija o hrani i vinu – Moja Kravica Food Talk 2017 - održana je u petak, 9. juna u restoranu Beskraj, u Novom Sadu.

Moja Kravica Food Talk 2017 - Milan Mumin: Najbitniji su sveži i kvalitetni sastojci, na to jako polažem računa

Konferencije i događaji

Moja Kravica Food Talk 2017 - Milan Mumin: Najbitniji su sveži i kvalitetni sastojci, na to jako polažem računa

Peta, najveća regionalna konferencija o hrani i vinu – Moja Kravica Food Talk 2017 - održana je u petak, 9. juna u restoranu Beskraj, u Novom Sadu.

Moja Kravica Food Talk 2017 - Marko Stojaković: Vina Vinarije Tikveš imaju mnogo manje sumpora, zbog toga ne boli glava

Konferencije i događaji

Moja Kravica Food Talk 2017 - Marko Stojaković: Vina Vinarije Tikveš imaju mnogo manje sumpora, zbog toga ne boli glava

Peta, najveća regionalna konferencija o hrani i vinu – Moja Kravica Food Talk 2017 - održana je u petak, 9. juna u restoranu Beskraj, u Novom Sadu.

Moja Kravica Food Talk 2017 - Karmen Krivokapić: Ljudi vole kako hrana izgleda, ali ukus uvek presudi

Konferencije i događaji

Moja Kravica Food Talk 2017 - Karmen Krivokapić: Ljudi vole kako hrana izgleda, ali ukus uvek presudi

Peta, najveća regionalna konferencija o hrani i vinu – Moja Kravica Food Talk 2017 - održana je u petak, 9. juna u restoranu Beskraj, u Novom Sadu.

Moja Kravica Food Talk 2017 - Ivan Zorić: Uvek preporučujem proizvode koji imaju tu dodatu vrednost

Konferencije i događaji

Moja Kravica Food Talk 2017 - Ivan Zorić: Uvek preporučujem proizvode koji imaju tu dodatu vrednost

Peta, najveća regionalna konferencija o hrani i vinu – Moja Kravica Food Talk 2017 - održana je u petak, 9. juna u restoranu Beskraj, u Novom Sadu.

Doček Nove godine 2017.

Anketa

Da li će u novoj vladi biti velikih promena?